O společnosti

EKOSTROJÍRENSTVÍ TŘINEC, a.s. je 100% dceřinou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.

Společnost EKOSTROJÍRENSTVÍ TŘINEC, se zaměřuje se na efektivní technologická řešení v oblasti energetiky. Orientujeme se primárně na tuzemský trh z hlediska investičních akcí v oblasti energetiky a na cirkulární efektivity průmyslové výroby v celém spektru průmyslu.

Vizí společnosti je být klíčovým dodavatelem zelených, ale i uhelných investičních akcí a stát se významným hráčem v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a vzduchotechniky v rámci celé ČR.

Naše služby

Společnost se zaměřuje na široké spektrum služeb, přičemž se zaměřujeme zejména na:
  • minimalizaci odpadů ve výrobě
  • řešení logistických toků
  • realizaci fotovoltaiky v průmyslové výrobě
  • řešení problematiky CO2 v rámci celé společnosti
  • energetické nátěry s odrazivostí tepla a chladu
  • řešení energetické nezávislosti
  • moderní způsoby kompostování do 24 hodin
  • podporu regenerativního zemědělstvíCERTIFICATES

EST--CSN-ISO-45001_2018
EST--CSN-ISO-9001_2016-CZ
EST--CSN-ISO-14001_2016-EN
EST--CSN-ISO-14001_2016-CZ
EST--CSN-ISO-45001_2018-EN
EST--CSN-ISO-45001_2018-CZ
English
  • Czech
  • English